Wirtualizacja serwerów

Architektura współczesnych serwerów x86 sprawia, że można na nich uruchamiać tylko jeden system operacyjny w danym momencie. Dzięki wirtualizacji ograniczenie to zostaje wyeliminowane, ponieważ system operacyjny i aplikacje są oddzielane od sprzętu fizycznego i możliwe jest utworzenie bardziej opłacalnego, elastycznego i uproszczonego środowiska. W efekcie na jednym fizycznym serwerze może być uruchomionych wiele systemów operacyjnych w ramach maszyn wirtualnych, przy czym każdy z tych systemów ma dostęp do znajdujących się na serwerze zasobów obliczeniowych. Wirtualizacja serwerów uwalnia dodatkowy potencjał wydajnych serwerów x86. Większość serwerów korzysta co najwyżej z 15% pojemności; nie tylko jest to bardzo nieefektywne, ale również przyczynia się do nabywania coraz większej liczby serwerów i wzrostu złożoności. VMware vSphere to kompletna platforma do wirtualizacji serwerów, która zapewnia: o 80% wyższy stopień wykorzystania zasobów serwera o 50% niższe koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne.

Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zaproponować rozwiązanie doskonale dopasowane zarówno do potrzeb jak i do budżetu Państwa firmy. Oferujemy pełne wdrożenie systemu wirtualizacyjnego zarówno na nowym sprzęcie dostarczonym przez nas jak i w środowisku zastanym. Przeprowadzimy konfigurację nowych maszyn wirtualnych oraz migrację fizycznych serwerów do nowego środowiska a po skończonym wdrożeniu oferujemy kompleksową opiekę  techniczno - serwisową.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.